Zlatá stezka Českého Ráje


Obsah

 1. Trasa Zlaté strezky
 2. Doporučené denní etapy
  1. Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště (25 km)
  2. Mnichovo Hradiště - Libošovice (23 km)
  3. Libošovice - Turnov (24 km)
  4. Turnov - Kozákov (22 km)
  5. Kozákov - Jičín (26 km)
 3. Historie Zlaté stezky a její původní trasa
  1. Jak dostat zpět na Zlatou stezku Prachovské skály
 4. Poznámky
  1. Mapy
  2. Autorská práva k textu a obrázkům

Zlatá stezka Českého Ráje je dálková trasa pro pěší turistiku procházející v délce 120 km Českým Rájem od Mladé Boleslavi přes Mnichovo Hradiště a Turnov do Jičína. Spojením již existujících cest ji po roce 1937 vytvořil Klub československých turistů, který ji udržuje dodnes. Na mapách i v na rozcestnících v terénu je vyznačena červenou značkou a názvem Zlatá stezka Českého Ráje.

Tento průvodce obsahuje podrobný popis cesty a jejího okolí.

Trasa Zlaté stezky

Průběh celé současné trasy Zlaté stezky, jak je zakreslena na mapách KČT a vyznačena přímo v terénu, ukazuje tato mapka:

Mapa současné trasy Zlaté stezky Českého ráje

Některé zdroje (např. mapy SHOCart a tím i on-line turistická mapa na serveru Mapy.cz) nezahrnují do Zlaté stezky úsek z Mladé Boleslavi do Mnichova Hradiště. Místo 118 km pak takto zkrácená trasa měří jen 93 km. Původní trasa z roku 1937 (viz dále) byla dlouhá přes 160 km, protože vedla navíc přes Železný Brod a Semily.

Doporučené denní etapy

Necelých 120 kilometrů celé současné trasa Zlaté stezky Českého Ráje jde i s případnými odbočkami dobře rozdělit do pěti denních úseků. Ty pak můžete projít najednou, jednotlivě, nebo v libovolné jiné kombinaci.

V dalším popisu předpokládám, že putování začnete v Mladé Boleslavi, ale můžete samozřejmě jít i opačným směrem z Jičína. Chcete-li si užít jen přírodu a památky Českého Ráje, první etapu vynechejte a začněte až v Mnichově Hradišti. Připravíte se tím sice o zříceniny Michalovice a Zvířetice a malebnou kapli v Klokočce, ale zároveň si ušetříte poněkud nudnou cestu průmyslovou krajinou podél Jizery nad Boleslaví.

1. Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště (25 km)

Trasa 1. etapy na Mapy.cz

Z boleslavského Hlavního nádraží (ne Mladá Boleslav - město!) nejprve projdete Nádražní ulicí asi 200 metrů k mostu přes Jizeru, kde začíná začíná červeně značená turistická cesta. Po ní se vydáte přes most a městem vystoupáte na Staroměstské náměstí u boleslavského hradu. O něco dál, na Komenského náměstí, se červená turistická cesta dělí na dvě větve. Zvolte směr na Podlázky, Michalovice a Bakov n. J.

Parkem sejdete k řece, po mostě ji překročíte a pokračujete stále po červené do Michalovic, kde si můžete odskočit asi 100 metrů do kopce na zříceninu. Z Michalovic vede cesta po pravém břehu Jizery na Debř a od Debře po levém břehu přes Josefův Důl do Bakova. Tato trasa byla nedávno změněna a některé rozcestníky ještě nesprávně uvádějí mezi Josefovým Dolem a Bakovem Zvířetice.

Zřícenina Zvířetice ale již ve skutečnosti na trase není, pravděpodobně proto, že byla uzavřena lávka přes řeku u Josefova Dolu. Zříceninu uvidíte jen mezi stromy přes řeku a dostat se k ní můžete dvěma způsoby:

 1. Přímo proti hradu, na konci malé louky, vede přes řeku úzká technická lávka.
 2. Z rozcestí před železniční tratí v Bakově nad Jizerou vede na Zvířetice modrá turistická značka (1 km).

Z Bakova pokračujete přes Malou Bělou a Novou Ves údolím Rokytky přes na Klokočku a dále přes Klášter Hradiště až do Mnichova Hradiště. Trasa jde převážně po silnicích, i když většinou málo frekventovaných. Chcete-li si užít více přírodního terénu, odbočte za Novou Vsí u Bakova a ještě před Velkým Rečkovem na naučnou stezku nazvanou Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem, která vás provede po okraji NPP Rečkov až ke kapli Sv. Prokopa v oboře Klokočka.

Atrakce etapy

Stravování

Ubytování

V Mnichově Hradišti je dost hotelů a pensionů různých cenových úrovní.

2. Mnichovo Hradiště - Libošovice (23 km)

Trasa 2. etapy na Mapy.cz

Trasa začíná na nádraží v Mnichově Hradišti, odkud se dáte po červené značce na Zásadku a Valečov, kam je to 5 km. Na Valečově můžete strávit necelou půlhodinku individuální prohlídkou (vstupné asi 20 Kč) a v kiosku koupit občerstvení či suvenýry.

Z Valečova pokračujete stále po červené a po 3½ km dojdete k odbočce na Klamornu. Zacházka asi 200 metrů stojí za krásný výhled (na fotografii). Po necelém kilometru od odbočky již sestoupíte úzkou průrvou po kamenném schodišti (na fotografii) na přírodní „nádvoří“ skalního hradu Drábské světničky. Jeho prohlídka Vám zabere sotva 30 minut, nastoupáte při ní ale hodně schodů.

Z Drábských světniček pokračujete po červené do kopce a pak po hraně náhorní roviny s výhledy do kraje až ke skalní průrvě Studený průchod a dále k výletní restauraci Krásná vyhlídka. Od ní vás již červená značka dovede přes další skalní hrad Staré hrady do obce Příhrazy (necelé 4 km od Drábských světniček), kde je opět restaurace a poslední možnost poobědvat.

Další úsek cesty z Příhraz na hrad Kost měří necelých 8 km. Začíná ostrým stoupáním na Příhrazské skály (nahoře krásná vyhlídka) a pokračuje už převážně rovinatým terénem přes Srbsko. Hrad Kost je dost veliký, skupinová prohlídka trvá asi hodinu. Přímo na hradě i v přilehlé obci Podkost jsou kiosky s občerstvením a restaurace.

Do Libošovic je to z Kosti už jen 2 km Prokopským údolím (stále po červené).

Atrakce etapy

Stravování

Ubytování

V Libošovicích je hotel Český Ráj a několik pensionů. Alternativně se můžete ubytovat již na Kosti nebo naopak dojít do asi 5 km vzdáleného turistického areálu Nebákov, kde by snad po dohodě šlo i stanovat (v areálu jsou chatky). Kemp je též na koupališti v Sobotce, asi 3 km od Kosti resp. Libošovic.

3. Libošovice - Turnov (24 km)

Trasa 3. etapy na Mapy.cz

Z Libošovic vede červená značka nejprve poli a pak lesním dolem roubeným skalami do údolí potoka Žehrovky (3 km), kde krátce vychází na silnici, ale po chvíli se na rozcestí U Přibyla opět stočí na lesní cestu podél Žehrovky, kterou pak sleduje asi kolem Podsemínského mlýna k turistickému areálu Nebákov (2,4 km).

Od Nebákova vystoupáte vzhůru na rozcestí Nad Nebákovem a opět sejdete dolů k Žehrovce, ke konci po dřevěných schodech, až na rozcestí Dolní mlýn u Dolského rybníka (2,2 km). Zde se červená značka dělí na dvě větve a vy se dáte vlevo na Svitačku a Trosky.

Od Dolního mlýna nejprve mírně stoupáte lesem asi 2 km, a jakmile vyjdete na kraj lesa, otevře se Vám jeden z nejhezčích výhledů na zříceninu hradu Trosky (na fotografii). Ze stejného místa uvidíte v dálce na severozápadě bílou kapličku sv. Anny na kopci Vyskeř. Po dalším kilometru dojdete kolem kempu Svitačka k pensionu a restauraci pod Troskami. Chcete-li hrad navštívit (placená prohlídka), musíte zde z trasy odbočit po modré asi 500 metrů do kopce.

Červená pokračuje od Trosek po silnici do vesničky Tachov s krásně udržovanými chalupami a statkem a dále lesem k rybníku Vidlák (2 km), u kterého stojí výletní restaurace a kemp. Další kilometr vede podél potoka Jordánka do Věžického údolí, ze kterého si můžete udělat odbočku po žluté k Věžickému rybníku (tam a zpět 2 km). Z Věžického údolí začíná táhlé skoro čtyřkilometrové stoupání lesem k zámku Hrubá Skála.

Na Hrubé Skále můžete poobědvat, prohlédnout si zámek a případně i sejít myší dírou do Hruboskalského skalního města. Trasa Zlaté stezky ovšem vede po jihovýchodním okraji skalního města ke hradu Valdštejnu (3 km). Na trase je několik vyhlídek na sklaní město, ke dvěma nejkrásnějším ale musíte odbočit:

 1. Mariánská vyhlídka - asi 500 m po žluté z rozcestí Adamovo lože; výhled na zámek.
 2. Janova vyhlídka - asi 400 m po modré z rozcestí U Kavčin; výhled na celé skalní město (na fotografii).

Od hradu Valdštejna vám už zbývá jen asi kilometr lesem k rozhledně Hlavatice a pak dvoukilometrový sestup do Turnova.

Atrakce etapy

Stravování

Ubytování

V Turnově je dost hotelů a pensionů různých cenových úrovní. Chcete-li si užít zámeckou atmosféru, můžete se ubytovat přímo na zámku Hrubá Skála. Poutníci se stanem si mohou prolézt Hruboskalské skalní město a pak se utábořit na jeho severovýchodním okraji v kempu v Sedmihorkách, odkud lze druhý den přejet do Turnova vlakem.

4. Turnov - Kozákov (22 km)

Trasa 4. etapy na Mapy.cz

Z Turnovského náměstí jde červená značka na severní okraj města, sestoupí do údolí Jizery, odkud je na kopci nad řekou vidět zámek Hrubý Rohozec, a překročí Jizeru do vesničky Dolánky k roubenému Dlaskovu statku (2,4 km).

Od Dlaskova statku cesta stoupá skrze Dolánky přes silnici E65 do lesa a kolem pískovcových skal, ze kterých jsou hezké výhledy do údolí Jizery na východě a na horu Kozákov za řekou (nejvyšší kopec s anténou v dohledu), až na rozcestí k Drábovně (4 km). K bývalému skalnímu hradu Drábovna můžete z rozcestí odbočit doleva po modré značce (tam a zpět necelý kilometr).

Z následující, 3½ km dlouhé cesty k Frýdštejnu se vyplatí odbočit ještě jednou necelý kilometr od rozcestí Drábovna doprava na okraj lesa, ze kterého je krásná vyhlídka jak na hrad Frýdštejn na severu, tak na Vranov a Pantheon nad Malou Skálou na severozápadě.

Po zastávce na zřícenině hradu Frýdštějna (na fotografii) pokračuje cesta po úzkém a skalnatém Vranovském hřebeni 1,6 km k odbočce pod Vranovem a dále asi kilometr k rozcestí Malá Skála, kaplička, odkud lze odbočit asi 100 metrů po modré a zelené k roubenému Boučkovu statku.

Z Malé Skály vás čeká prudké stoupání na Pánovo Pole a dále k rozcestí červené a žluté značky. Vydáte-li se po žluté doprava, dostanete se na úžasnou vyhlídku z Besedických skal do údolí Jizery a projdete skalním bludištěm Chléviště. Žlutá doleva vede na kopec Sokol, odkud je vyhlídka na zubaté Suché skály (na fotografii) a daleké Krkonoše. V obou případech se žlutá, která zde tvoří uzavřený okruh, vrátí na okraji Besedic zpět na hlavní červenou trasu Zlaté stezky.

Za Besedickými skalami projdete Besedicemi a po silnici sestoupíte do obce Koberovy (z Malé Skály 4 km). Zde cesta opouští silnici a škvírou mezi ploty dvou stavení zamíří na Hamštejn a Hamštejnský hřeben, který stoupá nejprve na Prachovský vrch (580 m n. m.) a poté na Kozákov (z Koberovy 5 km), který je svými 744 m n. m. nejvýše položeným bodem celé Zlaté stezky Českého Ráje.

Atrakce etapy

Stravování

Ubytování

Přímo na Kozákově je nově zrekonstruovaná chata Klubu českých turistů, ve které si jde rezervovat ubytování. Alternativou je pension v Hamštejně asi 3 km před Kozákovem nebo pension v Komárově asi 1½ km za Kozákovem. Stanovat lze v kempu v Malé Skále, ale to by příliš prodloužilo poslední etapu. Na Kozákově lze celkem nerušeně přespat pod širákem.

5. Kozákov - Jičín (26 km)

Trasa 5. etapy na Mapy.cz

Poslední etapa nejprve sleduje kozákovský hřeben přes Komárov a Báčov (zde nedbejte chybné červené značky zahýbající na silnici doprava a silnici přetněte přímo) do 4½ km vzdálené vesničky Vrchy. Zde trasa krátce zahýbá doleva na silnici 283 (pozor, na silnici dlouho není značka!) a poté u autobusové zastávky Zelený Háj doprava do lesa, kterým sestoupí do chatové osady Černá rokle pod Bezděčínem.

Za Bezděčínem vás čeká nejprve prudké a pak pozvolnější táhlé stoupání na další hřeben, který vás dovede přes obce Skuhrov a Rváčov až k vesnici Košov, nad kterou je u božích muk rozcestí se zelenou a další červenou, která je na rozcestníku dost matoucím způsobem namalována žlutě. Pokračujte dolů po asfaltce do Košova a z něj posledním stoupáním celé trasy na kopec Tábor (678 m n. m.) s rozhlednou, restaurací a pensionem. Od Kozákova jste ušli už 15 km.

Z Tábora sestoupíte do vesničky Kyje a přejdete nevysoký Kýjský hřbet do Železnice (4,8 km). Odtud vede trasa 3 km po dost rušné silnici přes Valdice k Valdštejnské lodžii a od ní více než kilometr dlouhým lipovým stromořadím do Jičína.

Atrakce etapy

Stravování

Ubytování

V Jičíně je dost hotelů a pensionů různých cenových úrovní a na západním okraji města je kemp Rumcajs. Ještě před Jičínem se lze ubytovat v několika pensionech v Železnici nebo v pensionu na hoře Tábor.

Historie Zlaté stezky a její původní trasa

Zlatá stezka Českého Ráje byla vytvořil Klub československých turistů někdy po roce 1937 spojením již tehdy existujících samostatných cest. Původní trasa je popsaná v publikaci Průvodce Český ráj - Zlatá stezka Českého ráje, kterou vydal Klub československých turistů, župa Českého ráje v Turnově. Tuto publikaci zmiňuje série článků Jana Štěpánka Po Zlaté stezce Českého ráje na serveru Trosky.cz. Podle čtvrtéhopátého dílu tohoto seriálu byla trasa původně rozdělena do sedmi denních etap takto:

Den Trasa Km Km celkem Poznámka
1. Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště
přes: Michalovice, Debř n. J, Zvířetice, Bakov n. J., Malá Bělá, Klokočka, Klášter Hradiště
26 26 Odpovídá dnešní červené značce z Boleslavi do Mnichova Hradiště. Úsek mezi Josefovým Dolem a Bakovem n. J. je ale nově veden po druhém břehu Jizery.
2. Mnichovo Hradiště - Kost (nebo Sobotka)
přes: Valečov, Mužský, Drábské světničky, Příhrazy, Arnoštice
19 45 Na Mužsky dnes vede zelená značka. Značená cesta z Mužského na Drábské světničky a z Příhraz do Kosti přes Arnoštice dnes neexistuje.
3 Kost (nebo Sobotka) - Prachovské skály
přes: Libošovice, údolí Žehrovky, Podsemínský mlýn, Nebákov, Dolní mlýn, Mladějov, Zámostí, Maršov
18 63 Od Dolního mlýna do Prachovských skal dnes vede červená značka a cyklostezka č. 14.
4. Prachovské skály - Turnov
přes: Pelíškův most, hrad Pařez, Hrdoňovice, Trosky, Hrubá Skála, (Marianská skála; odbočka), Bukovina, Hruboskalské skalní město, Valdštejn, Hlavatice
27 90 Z Prachovských skal na Trosky se dnes projít nedá kvůli pískovému lomu u Hrdoňovic.
5. Turnov - Železný Brod
přes: Dolánky, Drábovna, Frýdštejn, Vranov, Malá Skála, Vranové, Sokol, Besedice, Koberovy, Hamštejn
23 113 Na vrch Sokol odbočuje z červené žlutá značka. Z Hamštejnského hřebetu do Železného brodu vede zelená značka.
6. Železný Brod - Kozákov
přes: Podspálov, Semily, Podmoklice nádraží
18 131 Z železného brodu do Semil vede červená značka (od Podspálova se jmenuje Riegrova stezka) a na dále Kozákov lze vystoupat cyklostezkou 4175 a od Záhoří po zelené značce.
7. Kozákov - Jičín
přes: Košov, Tábor, Klepanda, Bradlec, Valdice, Valdštejnská lodžie
31 162 Z vrchu Tábora lze dnes dojít na Klepandu po červené a pak po modré přes Bradlec do Valdic.

Mou rekonstrukci původní trasy porovnává se současnou tento plánek:

Mapa historické trasy Zlaté stezky Českého ráje

Červeně je vyznačena současná trasa, tmavomodře historická trasa, červenomodře úseky, které se v obou verzích shodují.

O tom, proč nejsou používány historické úseky velmi dobře píše Karel Čermák v článku Zlatá stezka Českého ráje v časopisu Krkonoše - Jizerské hory (červen 2006). Ve stručnosti jsou důvody tři:

 1. Úsek z Mladé Boleslavi do Mnichova Hradiště ztratil pro turisty hodně ze své původní atraktivity v důsledku průmyslové výstavby mezi Boleslaví a Bakovem.
 2. Úsek z Prachovských skal na Trosky je nyní blokován lomem na sklářské písky u Hrdoňovic. Ten zde sice byl i v minulosti, v 70. letech 20. století byl ale podstatně rozšířen a cesta zde zcela zanikla.
 3. V úsecích přes Železný Brod a Semily a přes Klepandu a Bradlec sice dodnes značené turisté cesty jsou, vedou ale převážně po silnicích. Dříve zde byly jen vozové cesty.

Jak dostat zpět na Zlatou stezku Prachovské skály

Pokud byste si chtěli projít Zlatou stezku Českého Ráje v původní podobě, nebo k současné trase přidat alespoň populární Prachovské skály, zkuste změnit pořadí etap tak, abyste se vyhnuli neprostupnému úseku u Hrdoňovic. 

Například můžete z Dolního mlýna zamířit historickou trasou resp. po dnešní červené) do Prachovských skal a z nich pokračovat stále po červené až do Jičína. Z Jičína se pak vydáte proti směru výše uvedeného itineráře přes Kozákov do Turnova a cestu skončíte na Troskách.

Poznámky

Mapy

Jako mapový podklad pro uvedené mapy byla použita volně šiřitelná mapa OpenStreetMap.org. Trasy současného vedení stezky jsou zakresleny podle GPS logů z mých cest po stezce. Historická trasa je zrekonstruována podle současné trasy a podle turistických map.

Autorská práva k textu a obrázkům

Autorem textu i obrázků je Marek Prokop, který toto autorské dílo zveřejnil v licencí Creative Commons. To znamená, že dílo můžete převzít a publikovat např. na svém webu nebo v časopisu. Musíte ale zřetelně uvést jméno autora a zdroj, tj. celou webovou adresu této stránky. Publikujete-li článek on-line, musí být zdroj uveden jako hypertextový odkaz.

Pokud byste chtěli dílo použít, ale nemůžete dodržet podmínky licence, kontaktujte mne na adrese marek@sovavsiti.cz a zkusíme se nějak dohodnout.

Licence Creative Commons

Zlatá stezka Českého Ráje, jejímž autorem je Marek Prokop, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Vytvořeno na základě tohoto díla: http://www.marekp.cz/zlata-stezka-ceskeho-raje